วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022

กลุ่มสตรีแม่บ้าน ทอผ้าพื้นเมืองชาวเขา – แม่ฮ่องสอน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน ทอผ้าพื้นเมืองชาวเขา – แม่ฮ่องสอนโอทอป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นายชิวาศักดิ์ ธนาวัฒนเมธากุล
ประเภทธุรกิจ : โอทอป
ที่ตั้ง : หมู่10 บ้านห้วยปูเลย ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ :
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง กลุ่มสตรีแม่บ้าน ทอผ้าพื้นเมืองชาวเขา – แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

Related Posts

Next Post